Route

Routebeschrijving

 • Vanuit richting Amsterdam (A2)
 • Knooppunt Oudenrijn:
”Afslag Arnhem” (A12, afrit 16)

  Zie verder onder punt 2

  2 Vanuit richting Arnhem (afrit 16) en richting Den Haag (A12, afrit 16)
Volg borden “Nieuwegein” en neem afrit “Nieuwegein” (niet industriegebied Nieuwegein)
Einde afrit rechts
Vijfde stoplicht links vanuit Arnhem (A12)
Derde stoplicht links vanuit Amsterdam (A2) (afslag “Zuilenstein”, Sweelincklaan)
Eerste weg rechts (van Anrooylaan)
Tweede weg rechts (Nedereindseweg)

  1. Vanuit richting Den Bosch (A2) 
Neem afrit “Nieuwegein” 
Einde afrit rechts
Tweede stoplicht links (afslag Nieuwegein-N./Utrecht, A12)
Tweede stoplicht rechts (afslag “Zuilenstein”, Sweelincklaan) 
Eerste weg rechts (van Anrooylaan) 
Tweede weg rechts (Nedereindseweg)

  Openbaar vervoer

  Trein naar Utrecht
Sneltram richting “Nieuwegein-Zuid” of “IJsselstein”
Uitstappen halte “Batau-Noord” 
Ga het spoor over en buiten de tramhalte rechts, Sweelincklaan 
Eerste weg rechts, Duetlaan
”Boerderij de Middenhof” aan de rechterkant (slechts 3 minuten lopen)

  Travel directions

 • From direction Amsterdam (highway A2)
 • Junction of Oudenrijn:
 “Arnhem exit” (highway A12, exit 16)

  See further under point 2

  2 Coming from Arnhem (exit 16) and direction The Hague (highway A12, exit 16)
Follow signs “Nieuwegein” and take exit “Nieuwegein” (not industrial area Nieuwegein)
 End exit right, fifth traffic light left from Arnhem (highway A12)
 Third traffic light left from Amsterdam (highway A2) (exit “Zuilenstein”, Sweelincklaan). First road to the right (of Anrooylaan)
. Second road to the right (Nedereindseweg)

  1. From Den Bosch (highway A2) 
Take exit “Nieuwegein” 
At the end of the exit turn right at the second traffic light (exit “Zuilenstein”, Sweelincklaan) First road right (of Anrooylaan) Second road right (Nedereindseweg)

  Public transport

  Train to Utrecht central go to the 
”Sneltram” direction “Nieuwegein-Zuid” or “IJsselstein” Get off at stop “Batau-Noord” Go over the railway and outside the tram stop right, Sweelincklaan First road right, Duetlaan “Boerderij de Middenhof” on the right (only 3 minutes walk )